Международен телефонен код Португалия

Въведете името на страната или международния телефонен код:Страна:Португалия

международен телефонен код:

+351

00351

Местно време:

14:34

Домейн от първо ниво:

pt

Калкулатор на телефонни номера


Бележка:
Водещата нула на областния код НЕ трябва да бъде пропускана.Така, като добавим международния телефонен код, номер '05821 1525821' ще стане '+351 05821 1525821'.


Телефонните кодове на Португалия...

Международен телефонен код Португалия


международен телефонен код на Португалия е +351 (00351). Ако сте извън Португалия и искате да се обадите на човек в Torres Novas, , в допълнение към кода на областта ще ви е необходим и кода на държавата, в която искате да се обадите. Кодът на държавата за Португалия е +351 (00351), следователно ако сте в България и искате да се обадите на човек в Torres Novas, , трябва да добавите префикс +351 249 пред телефонния му номер. При измисления телефонен номер 7525821, селищен код 249 и международен телефонен код +351, номерът, който трябва да се набере, е +351 249 7525821.

В този формат обикновено може да се използва знак 'плюс' в началото на телефонния номер. Все пак знакът 'плюс' по-често се заменя с поредица от цифри, която сигнализира на телефонната мрежа, че искате да наберете телефонен номер в друга държава. МСД (ITU) препоръчва използването на префикс 00, който също се използва в много страни, включително във всички европейски страни. Като алтернатива на префикса +351 249, който трябва да поставите пред телефонния номер на лице в Torres Novas, , за да му се обадите от България, можете също да използвате 00351 249. При измисления телефонен номер 7525821, селищен код 249 и международен телефонен код 00351 (Португалия), номерът, който трябва да се набере, е 00351 249 7525821.

Дори когато обаждане се получава от чужбина, зад номера на повикващия може да се крие услуга, за която доставчикът на услугата таксува допълнително. Такива обаждания често идват от Африка – т.е. обаждания от номера с международен телефонен код +2xx – с намерението да подлъжат този, към когото е насочено обаждането, да се обади на същия номер. Връщането на пропуснато обаждане от такъв номер често води до високи разходи за съответния абонат, които се прехвърлят към компанията, която е направила обаждането примамка. Колкото повече продължава върнатото обаждане, толкова по-големи ще бъдат разходите. Затова трябва да се подхожда с внимание при връщане на такива неочаквани обаждания от чужбина. Абонатите често знаят префиксите на номерата на скъпи телефонни услуги в своите държави, но обикновено не е възможно да се установят такива услуги при чуждестранни телефонни номера.

Ако на абоната му се обадят на телефонен номер, няма значение в коя държава се намира мобилното устройство. Дали обаждането е международно и дали международен телефонен код – например +351 (00351, Португалия) – трябва да бъде упоменат, зависи единствено от това дали мобилното устройство, към което е отправено обаждането, използва мобилен оператор от същата държава като обаждащия се. Местоположението на мобилното устройство е без значение. Но в определени обстоятелства местоположението може да е от голямо значение, когато става въпрос за таксите, свързани с обаждането. Когато дадено мобилно устройство набере номер от чуждестранна мобилна мрежа, се поемат такси за роуминг. Тези такси се поемат от собственика на въпросното устройство, независимо дали той или тя отправя обаждането или го приема. В рамките на Европейския съюз таксите за роуминг в огромна степен са премахнати, затова не се начисляват такси за роуминг. Извън Европейския съюз обаче това често носи високи допълнителни такси. Таксите за роуминг са особено високи на бордовете на самолети или кораби, които са оборудвани с клетка на мобилна мрежа. Затова е препоръчително да се информирате предварително за таксите за роуминг, когато сте в чужбина, или да заложите на сигурно, като оставите устройството си на самолетен режим за цялата продължителност на пътуването си.

Код на държавата Португалия (код страна)