Търси международен телефонен код

Въведете името на страната или международния телефонен код:


10-те най-търсени страни или международни телефонни кодове:

Страна Международен телефонен код TLD Местно време
1.Германия+490049de18:28
2.Гърция+300030gr19:28
3.Румъния+400040ro19:28
4.Аржентина+540054ar13:28
5.България+35900359bg19:28
6.Белгия+320032be18:28
7.Нидерландия+310031nl18:28
8.Полша+480048pl18:28
9.Австрия+430043at18:28
10.Чехия+42000420cz18:28Инструкции за ползване: Международни телефонни кодове за разговори с чужбина са подобни на областните кодове, които използвате, когато се обаждате в рамките на страната. Разбира се, това не означава, че когато се обаждате в чужбина можете да пропуснете местния областен код. При международните разговори първо набирате кода на страната, който обикновено започва с 00, след него - областния код, принципно без водещата нула, и накрая, както обикновено, номера на човека, с когото искате да се свържете. Така номерът, който ползвате, за да позвъните в рамките на Чехия '08765 123456' ще се преобразува в '00420 8765 123456' за обаждания от Австрия, Швейцария или друга страна.

Търси международен телефонен код