Намиране и изтриване на повтарящи се адреси


Софтуер, който намира
и изтрива повтарящи се адреси

Уморени ли сте да работите с нискокачествени данни, като например тези, които се намират в маркетинговите списъци с адреси? С дублиращи се записи, които са трудни за разпознаване, особено ако са имена на компании или хора? Или при обединяване на данни от различни източници? Тези продукти могат да ви предложат решение:

  • DedupeWizard 8: Елементарен софтуер за търсене на повтарящи се адреси в Excel, който може да се използва без да са необходими технически познания. Повтарящите се адреси могат да бъдат намерени по пощенски адрес, по телефонен номер и/или имейл адрес в един адресен списък или при сравнение на два адресни списъка, каквито са необходими, например, при разглеждането на списъци за прекратяване на абонамент. Могат да бъдат обработвани единствено Excel файлове.
  • DataQualityTools 8: В сравнение с DedupeWizard, DataQualityTools предлагат повече опции за търсене на повтарящи се адреси, както и цели групи допълнителни функции за обработка на адресни данни, като например функция за сливане на полета от данни. Освен Excel файлове, програмата може да обработва dBase, ACCESS, VistaDB и текстови файлове, както и сървъри за база данни като MS SQL Server, PostgreSQL, ORACLE и MySQL.

Допълнителна информация: www.dataqualityapps.com