Телефонни кодове Парагвай

Телефонните кодове на Парагвай:Телефонни кодове Парагвай