Телефонни кодове Мали

Телефонните кодове на Мали:Телефонни кодове Мали