Телефонни кодове Куба

Телефонните кодове на Куба:Телефонни кодове Куба