Телефонен код Hermsdorf Thür (Селищният код)Град или област:Hermsdorf Thür

Телефонен код:

036601     (+4936601)

Страна:

Германия

Калкулатор на телефонни номера

Телефонен код Hermsdorf Thür (Селищният код)


Селищният код / телефонният код на Hermsdorf Thür е 036601. При измисления телефонен номер 9999909 и селищен код 036601, номерът, който трябва да се набере, е 036601 9999909. И Hermsdorf Thür се намира в Германия.

Селищният префикс определя принадлежността на телефонния номер на даден абонат към конкретно местоположение. В допълнение към селищните кодове съществуват и други типове префикси: международни кодове на държави, префикси на мобилни оператори и префикси на различни услуги. Те се комбинират, за да изпълняват определени цели. При обаждане от една към друга държава, когато получателят на обаждането има наземна телефонна линия, префиксът на държавата се комбинира със селищния код и номера на абоната. При измисления телефонен номер 9999909, селищен код 036601 (Hermsdorf Thür) и Международен телефонен код 0049, номерът, който трябва да се набере, е 0049 36601 9999909. Ако обаждането е към мобилно устройство, кодът на държавата се комбинира с префикса на доставчика на мобилни услуги и номера на абоната. Ако обаждането се отправя към абонат от същата държава, кодът на държавата може да бъде пропуснат. При национални обаждания от една наземна линия към друга, селищният код също може да бъде пропуснат в много държави, когато и двата абоната са с еднакъв селищен код. Особено в държави, в които абонатите могат да запазват същия телефонен номер след преместване в друг град или място, селищният код – в този случай 036601 – трябва, разбира се, също да бъде набиран.

Както кодът на държавата, така и селищният код имат една или повече цифри преди действителния префикс. Тези цифри показват на телефонния обмен, че следващите цифри са селищен или Международен телефонен код, а не същинският телефонен номер. При селищните кодове тази цифра обикновено е нула. При международните кодове западноевропейските държави и повечето държави в Африка, Южна Америка и Средния Изток следват препоръката на МСД да използват две нули. Но някои държави не се придържат към тази препоръка – например държавите, които участват в северноамериканската система за номериране използват 011, а Япония използва 010.

Услугите, до които се осъществява достъп чрез префикси за услуги, може да събират такси не само от телекомуникационните компании, но и от компаниите, които предлагат тези услуги. В резултат на това много съмнителни компании предлагат услуги, от които има малка полза, но които акумулират големи такси. За да увеличат печалбите си дори още повече, тези услуги се опитват да задържат на линия обаждащите се възможно най-дълго. Надзорните органи редовно предприемат действия срещу такива доставчици, но на това не може да се разчита. Освен специалните номера, които могат да бъдат идентифицирани чрез техните префикси, съществуват и номера за бързо избиране. Най-известни са спешните номера 112 в Европа и 911 в Северна Америка. Тези номера могат да се използват повсеместно и нямат нужда от префикси, т.е. без Международен телефонен код +49 (0049) или селищен код 036601 (Hermsdorf Thür).

Обичайно правило е телефонният номер на повикващия да се предава на приемащия разговора и да се показва на дисплея. Въпреки че е възможно да потиснете собствения си телефонен номер, което има смисъл от гледна точка на защитата на данните, не трябва да се изненадвате, ако човекът, на когото се обаждате, не приеме разговора. Много хора искат да знаят кой им се обажда и не приемат анонимни обаждания.

Ако сте извън Германия и искате да се обадите на човек в Hermsdorf Thür, в допълнение към кода на областта ще ви е необходим и кода на държавата, в която искате да се обадите. Кодът на държавата за Германия е +49 (0049), следователно ако сте в България и искате да се обадите на човек в Hermsdorf Thür, трябва да добавите префикс +49 36601 пред телефонния му номер. В този случай се пропуска нулата пред кода на областта. При измисления телефонен номер 9999909, селищен код 036601 (Hermsdorf Thür) и Международен телефонен код 0049, номерът, който трябва да се набере, е 0049 36601 9999909.