Международен телефонен код Острови Кук

Въведете името на страната или международния телефонен код:Страна:Острови Кук

международен телефонен код:

+682

00682

Местно време:

06:57

Домейн от първо ниво:

ck

Калкулатор на телефонни номера


Бележка:
TВодещата нула на областния код трябва да бъде пропусната. Така, като добавим международния телефонен код, номер '0400 1440400' ще стане '+682 400 1440400'.


Телефонните кодове на Острови Кук...

Международен телефонен код Острови Кук


международен телефонен код на Острови Кук е +682 (00682). Ако сте извън Острови Кук и искате да се обадите на човек в Rarotonga, , в допълнение към кода на областта ще ви е необходим и кода на държавата, в която искате да се обадите. Кодът на държавата за Острови Кук е +682 (00682), следователно ако сте в България и искате да се обадите на човек в Rarotonga, , трябва да добавите префикс +682 2 пред телефонния му номер. В този случай се пропуска нулата пред кода на областта. При измисления телефонен номер 4440400, селищен код 2 и международен телефонен код +682, номерът, който трябва да се набере, е +682 2 4440400.

В този формат обикновено може да се използва знак 'плюс' в началото на телефонния номер. Все пак знакът 'плюс' по-често се заменя с поредица от цифри, която сигнализира на телефонната мрежа, че искате да наберете телефонен номер в друга държава. МСД (ITU) препоръчва използването на префикс 00, който също се използва в много страни, включително във всички европейски страни. Като алтернатива на префикса +682 2, който трябва да поставите пред телефонния номер на лице в Rarotonga, , за да му се обадите от България, можете също да използвате 00682 2. При измисления телефонен номер 4440400, селищен код 2 и международен телефонен код 00682 (Острови Кук), номерът, който трябва да се набере, е 00682 2 4440400.

Дори когато обаждане се получава от чужбина, зад номера на повикващия може да се крие услуга, за която доставчикът на услугата таксува допълнително. Такива обаждания често идват от Африка – т.е. обаждания от номера с международен телефонен код +2xx – с намерението да подлъжат този, към когото е насочено обаждането, да се обади на същия номер. Връщането на пропуснато обаждане от такъв номер често води до високи разходи за съответния абонат, които се прехвърлят към компанията, която е направила обаждането примамка. Колкото повече продължава върнатото обаждане, толкова по-големи ще бъдат разходите. Затова трябва да се подхожда с внимание при връщане на такива неочаквани обаждания от чужбина. Абонатите често знаят префиксите на номерата на скъпи телефонни услуги в своите държави, но обикновено не е възможно да се установят такива услуги при чуждестранни телефонни номера.

Ако на абоната му се обадят на телефонен номер, няма значение в коя държава се намира мобилното устройство. Дали обаждането е международно и дали международен телефонен код – например +682 (00682, Острови Кук) – трябва да бъде упоменат, зависи единствено от това дали мобилното устройство, към което е отправено обаждането, използва мобилен оператор от същата държава като обаждащия се. Местоположението на мобилното устройство е без значение. Но в определени обстоятелства местоположението може да е от голямо значение, когато става въпрос за таксите, свързани с обаждането. Когато дадено мобилно устройство набере номер от чуждестранна мобилна мрежа, се поемат такси за роуминг. Тези такси се поемат от собственика на въпросното устройство, независимо дали той или тя отправя обаждането или го приема. В рамките на Европейския съюз таксите за роуминг в огромна степен са премахнати, затова не се начисляват такси за роуминг. Извън Европейския съюз обаче това често носи високи допълнителни такси. Таксите за роуминг са особено високи на бордовете на самолети или кораби, които са оборудвани с клетка на мобилна мрежа. Затова е препоръчително да се информирате предварително за таксите за роуминг, когато сте в чужбина, или да заложите на сигурно, като оставите устройството си на самолетен режим за цялата продължителност на пътуването си.

Код на държавата Острови Кук (код страна)