Международен телефонен код Киргизстан

Въведете името на страната или международния телефонен код:Страна:Киргизстан

международен телефонен код:

+996

00996

Местно време:

08:25

Домейн от първо ниво:

kg

Калкулатор на телефонни номера


Бележка:
TВодещата нула на областния код трябва да бъде пропусната. Така, като добавим международния телефонен код, номер '03949 1443949' ще стане '+996 3949 1443949'.


Телефонните кодове на Киргизстан...

Международен телефонен код Киргизстан


международен телефонен код на Киргизстан е +996 (00996). Ако сте извън Киргизстан и искате да се обадите на човек в Toktogul, , в допълнение към кода на областта ще ви е необходим и кода на държавата, в която искате да се обадите. Кодът на държавата за Киргизстан е +996 (00996), следователно ако сте в България и искате да се обадите на човек в Toktogul, , трябва да добавите префикс +996 3777 пред телефонния му номер. В този случай се пропуска нулата пред кода на областта. При измисления телефонен номер 4443949, селищен код 3777 и международен телефонен код +996, номерът, който трябва да се набере, е +996 3777 4443949.

В този формат обикновено може да се използва знак 'плюс' в началото на телефонния номер. Все пак знакът 'плюс' по-често се заменя с поредица от цифри, която сигнализира на телефонната мрежа, че искате да наберете телефонен номер в друга държава. МСД (ITU) препоръчва използването на префикс 00, който също се използва в много страни, включително във всички европейски страни. Като алтернатива на префикса +996 3777, който трябва да поставите пред телефонния номер на лице в Toktogul, , за да му се обадите от България, можете също да използвате 00996 3777. При измисления телефонен номер 4443949, селищен код 3777 и международен телефонен код 00996 (Киргизстан), номерът, който трябва да се набере, е 00996 3777 4443949.

Дори когато обаждане се получава от чужбина, зад номера на повикващия може да се крие услуга, за която доставчикът на услугата таксува допълнително. Такива обаждания често идват от Африка – т.е. обаждания от номера с международен телефонен код +2xx – с намерението да подлъжат този, към когото е насочено обаждането, да се обади на същия номер. Връщането на пропуснато обаждане от такъв номер често води до високи разходи за съответния абонат, които се прехвърлят към компанията, която е направила обаждането примамка. Колкото повече продължава върнатото обаждане, толкова по-големи ще бъдат разходите. Затова трябва да се подхожда с внимание при връщане на такива неочаквани обаждания от чужбина. Абонатите често знаят префиксите на номерата на скъпи телефонни услуги в своите държави, но обикновено не е възможно да се установят такива услуги при чуждестранни телефонни номера.

Ако на абоната му се обадят на телефонен номер, няма значение в коя държава се намира мобилното устройство. Дали обаждането е международно и дали международен телефонен код – например +996 (00996, Киргизстан) – трябва да бъде упоменат, зависи единствено от това дали мобилното устройство, към което е отправено обаждането, използва мобилен оператор от същата държава като обаждащия се. Местоположението на мобилното устройство е без значение. Но в определени обстоятелства местоположението може да е от голямо значение, когато става въпрос за таксите, свързани с обаждането. Когато дадено мобилно устройство набере номер от чуждестранна мобилна мрежа, се поемат такси за роуминг. Тези такси се поемат от собственика на въпросното устройство, независимо дали той или тя отправя обаждането или го приема. В рамките на Европейския съюз таксите за роуминг в огромна степен са премахнати, затова не се начисляват такси за роуминг. Извън Европейския съюз обаче това често носи високи допълнителни такси. Таксите за роуминг са особено високи на бордовете на самолети или кораби, които са оборудвани с клетка на мобилна мрежа. Затова е препоръчително да се информирате предварително за таксите за роуминг, когато сте в чужбина, или да заложите на сигурно, като оставите устройството си на самолетен режим за цялата продължителност на пътуването си.

Код на държавата Киргизстан (код страна)