Международен телефонен код +382 / 00382

Въведете името на страната или международния телефонен код:международен телефонен код:+382

00382

Страна:

Черна гора

Местно време:

19:43

Домейн от първо ниво:

me

Калкулатор на телефонни номера


Бележка:
TВодещата нула на областния код трябва да бъде пропусната. Така, като добавим международния телефонен код, номер '07525 1777525' ще стане '+382 7525 1777525'.


Телефонните кодове на Черна гора...

Международен телефонен код +382 / 00382 / 011382


+382 (00382) е международен телефонен код на Черна гора. Ако сте извън Черна гора и искате да се обадите на човек в Bijelo Polje, Mojkovac, , в допълнение към кода на областта ще ви е необходим и кода на държавата, в която искате да се обадите. Кодът на държавата за Черна гора е +382 (00382), следователно ако сте в България и искате да се обадите на човек в Bijelo Polje, Mojkovac, , трябва да добавите префикс +382 50 пред телефонния му номер. В този случай се пропуска нулата пред кода на областта. При измисления телефонен номер 7777525, селищен код 050 и международен телефонен код +382, номерът, който трябва да се набере, е +382 50 7777525.

В този формат обикновено може да се използва знак 'плюс' в началото на телефонния номер. Все пак знакът 'плюс' по-често се заменя с поредица от цифри, която сигнализира на телефонната мрежа, че искате да наберете телефонен номер в друга държава. МСД (ITU) препоръчва използването на префикс 00, който също се използва в много страни, включително във всички европейски страни. Като алтернатива на префикса +382 50, който трябва да поставите пред телефонния номер на лице в Bijelo Polje, Mojkovac, , за да му се обадите от България, можете също да използвате 00382 50. При измисления телефонен номер 7777525, селищен код 050 и международен телефонен код 00382 (Черна гора), номерът, който трябва да се набере, е 00382 50 7777525.

Дори когато обаждане се получава от чужбина, зад номера на повикващия може да се крие услуга, за която доставчикът на услугата таксува допълнително. Такива обаждания често идват от Африка – т.е. обаждания от номера с международен телефонен код +2xx – с намерението да подлъжат този, към когото е насочено обаждането, да се обади на същия номер. Връщането на пропуснато обаждане от такъв номер често води до високи разходи за съответния абонат, които се прехвърлят към компанията, която е направила обаждането примамка. Колкото повече продължава върнатото обаждане, толкова по-големи ще бъдат разходите. Затова трябва да се подхожда с внимание при връщане на такива неочаквани обаждания от чужбина. Абонатите често знаят префиксите на номерата на скъпи телефонни услуги в своите държави, но обикновено не е възможно да се установят такива услуги при чуждестранни телефонни номера.

Ако на абоната му се обадят на телефонен номер, няма значение в коя държава се намира мобилното устройство. Дали обаждането е международно и дали международен телефонен код – например +382 (00382, Черна гора) – трябва да бъде упоменат, зависи единствено от това дали мобилното устройство, към което е отправено обаждането, използва мобилен оператор от същата държава като обаждащия се. Местоположението на мобилното устройство е без значение. Но в определени обстоятелства местоположението може да е от голямо значение, когато става въпрос за таксите, свързани с обаждането. Когато дадено мобилно устройство набере номер от чуждестранна мобилна мрежа, се поемат такси за роуминг. Тези такси се поемат от собственика на въпросното устройство, независимо дали той или тя отправя обаждането или го приема. В рамките на Европейския съюз таксите за роуминг в огромна степен са премахнати, затова не се начисляват такси за роуминг. Извън Европейския съюз обаче това често носи високи допълнителни такси. Таксите за роуминг са особено високи на бордовете на самолети или кораби, които са оборудвани с клетка на мобилна мрежа. Затова е препоръчително да се информирате предварително за таксите за роуминг, когато сте в чужбина, или да заложите на сигурно, като оставите устройството си на самолетен режим за цялата продължителност на пътуването си.

Код на държавата +382 / 00382 / 011382 (код страна)