Код на държавата Канарски острови

Въведете името на страната или код на държавата:Страна:Канарски острови

код на държавата:

+34

0034

Местно време:

18:11

Домейн от първо ниво:

es

Калкулатор на телефонни номера


Код на държавата Канарски острови (код страна)


код на държавата на Канарски острови е +34 (0034). Ако сте извън Канарски острови и искате да се обадите на човек в Balearic Islands, , в допълнение към кода на областта ще ви е необходим и кода на държавата, в която искате да се обадите. Кодът на държавата за Канарски острови е +34 (0034), следователно ако сте в България и искате да се обадите на човек в Balearic Islands, , трябва да добавите префикс +34 871 пред телефонния му номер. В този случай се пропуска нулата пред кода на областта. При измисления телефонен номер 4197341, селищен код 871 и код на държавата +34, номерът, който трябва да се набере, е +34 871 4197341.

В този формат обикновено може да се използва знак 'плюс' в началото на телефонния номер. Все пак знакът 'плюс' по-често се заменя с поредица от цифри, която сигнализира на телефонната мрежа, че искате да наберете телефонен номер в друга държава. МСД (ITU) препоръчва използването на префикс 00, който също се използва в много страни, включително във всички европейски страни. Като алтернатива на префикса +34 871, който трябва да поставите пред телефонния номер на лице в Balearic Islands, , за да му се обадите от България, можете също да използвате 0034 871. При измисления телефонен номер 4197341, селищен код 871 и код на държавата 0034 (Канарски острови), номерът, който трябва да се набере, е 0034 871 4197341.

Дори когато обаждане се получава от чужбина, зад номера на повикващия може да се крие услуга, за която доставчикът на услугата таксува допълнително. Такива обаждания често идват от Африка – т.е. обаждания от номера с код на държавата +2xx – с намерението да подлъжат този, към когото е насочено обаждането, да се обади на същия номер. Връщането на пропуснато обаждане от такъв номер често води до високи разходи за съответния абонат, които се прехвърлят към компанията, която е направила обаждането примамка. Колкото повече продължава върнатото обаждане, толкова по-големи ще бъдат разходите. Затова трябва да се подхожда с внимание при връщане на такива неочаквани обаждания от чужбина. Абонатите често знаят префиксите на номерата на скъпи телефонни услуги в своите държави, но обикновено не е възможно да се установят такива услуги при чуждестранни телефонни номера.

Ако на абоната му се обадят на телефонен номер, няма значение в коя държава се намира мобилното устройство. Дали обаждането е международно и дали код на държавата – например +34 (0034, Канарски острови) – трябва да бъде упоменат, зависи единствено от това дали мобилното устройство, към което е отправено обаждането, използва мобилен оператор от същата държава като обаждащия се. Местоположението на мобилното устройство е без значение. Но в определени обстоятелства местоположението може да е от голямо значение, когато става въпрос за таксите, свързани с обаждането. Когато дадено мобилно устройство набере номер от чуждестранна мобилна мрежа, се поемат такси за роуминг. Тези такси се поемат от собственика на въпросното устройство, независимо дали той или тя отправя обаждането или го приема. В рамките на Европейския съюз таксите за роуминг в огромна степен са премахнати, затова не се начисляват такси за роуминг. Извън Европейския съюз обаче това често носи високи допълнителни такси. Таксите за роуминг са особено високи на бордовете на самолети или кораби, които са оборудвани с клетка на мобилна мрежа. Затова е препоръчително да се информирате предварително за таксите за роуминг, когато сте в чужбина, или да заложите на сигурно, като оставите устройството си на самолетен режим за цялата продължителност на пътуването си.

Международен телефонен код Канарски острови